mukha ng kasalanan

mukha ng kasalanan
Mga Mukha ng paggawa ng kasalanan

hubad na katotohanan


 Mahirap man unawain pero kailangang intindihin at tanggapin ang katotohanan na kailangan nating mabuhay kung kayo man sa katayuan niya gagawin niyo din ito ganyan talaga ang buhay.........................